Pravo do odstopa

Po Zakonu o varstvu potrošnikov – v nadaljnjem besedilu:: Zakon, nakup prek naše prodajne spletne strani www.ringscooter.com šteje za prodajo na daljavo.

Zakon za primer prodaje na daljavo določa pravico kupca, ki velja za potrošnika (fizična oseba, ki izdelek kupuje zaradi zadovoljitve svojih individualnih potreb ne pa zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti), da odstopi od pogodbe od ugovora v roku 14 dni od dneva, ko mu je bil izdelek dostavljen. Pri odstopu kupec lahko, vendar ni dolžan, navede razloge zaradi katerih odstopa.

Zakon o varstvu potrošnikov ne predvideva možnosti vračila naslednjega blaga:

blaga, ki je nagnjeno k poslabšanju kakovosti ali ima kratek rok trajanja

zapečatenega blaga, ki ga ni možno vrniti zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov in ki je odpečateno po dostavi

Izjava o odstopu ima pravni učinek od dneva, ko je poslana trgovcu.

Obrazec Izjave o odstopu od pogodbe se pošilja na e-poštni naslov: reklamacije@ringsport.rs

Če odstopi od pogodbe, ima kupec pravico do vračila denarja ali na zamenjave za drugi izdelek. Cena se kupcu vrača po prejemu izdelka in ko se ugotovi, da je izdelek nepoškodovan in brezhiben.

Kupec je izdelek dolžan vrniti brez odlašanja in najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je poslal obrazec za odstop. Po izteku 14 dnevnega roka od dneva, ko je poslan odstop, izdelka ni več možno vrniti.

Ob vračilu blaga je le-tega je obvezno vrniti v brezhibnem in nepoškodovanem stanju in nepoškodovanem originalnem pakiranju.

Stroške transporta za vračilo blaga krije kupec.

Po prejemu izdelka, se ugotavlja, ali je izdelek brezhiben in nepoškodovan. Kupec je odgovoren za napake ali poškodbe izdelka, ki su rezultat neustreznega ravnanja z izdelkom, tj. kupec je izključno odgovoren za zmanjšano vrednost izdelka, ki nastane kot posledica ravnanja z blagom na način, ki ni ustrezen oziroma torej presega tisto, kar je potrebno za določitev njegove narave, lastnosti in funkcionalnosti. Če se ugotovi, da je od napake ali poškodbe izdelka prišlo po krivdi kupca, bo vračilo cene zavrnjeno in izdelek bo vrnjen na njegove stroške.

Postopek vračila kupnine

Trgovec je dolžan kupcu nemudoma vrniti znesek, ki ga je potrošnik plačal na podlagi pogodbe, najkasneje v 14 dneh od datuma prejema izjave o odstopu od pogodbe in po prejemu izdelka.

Stroške vračila blaga in denarja krije kupec, razen v primerih, ko kupec dobi napačen artikel ali artikel z napako.

Ring Sport doo sprejema vračilo le tistega blaga, ki je popolnoma novo in v prvotnem stanju ter embalaži, s priloženim računom. Pod takimi pogoji bo Ring Sport doo povrnil znesek, plačan za vrnjene izdelke v roku 14 dni od dneva prejema takšnih izdelkov.

Če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji za vračilo sredstev, vam bomo poslali elektronsko sporočilo s prošnjo, da nam pošljete številko Vašega dinarskega tekočega računa in naziv banke, pri kateri je odprt navedeni račun.

Ko boste posredovali potrebne podatke, bomo sprejeli potrebne ukrepe za nakazilo sredstev na vaš tekoči račun. Vračilo sredstev se vrši izključno z vplačilom na dinarski tekoči račun n denarja ni možno pošiljati po kurirju v gotovini.

Obrazec o odstopu od pogodbe lahko prevzamete tukaj

Reklamacije

Ob prevzemanju pošiljke kupce prosimo, da ob prisotnosti preverijo svoj paket. Zelo je pomembno, da vse poškodbe pri transportu, vidne na pakiranju izdelka takoj prijavite kurirju, ki vam dostavlja blago.

Reklamacijski list prenesite tukaj

Če opazite takšno poškodbo, ne smete podpisati prejema pošiljke ali prosite kurirja, da počaka dokler preverite, ali poškodba na pakiranju pomeni tudi poškodbo samega izdelka ali izgubo delov. Če izdelek ni poškodovan in vsi deli so prisotni, podpišite prejem pošiljke. V nasprotnem primeru kupce prosimo, da nam pošljejo e-sporočilo pod nazivom REKLAMACIJA a svojimi podatki (ime, priimek, telefon, številka naročila) na naslov reklamacije@ringsport.rs in navedejo razlog, zaradi katerega  so zavrnili prevzem paketa. O nadaljnjih ukrepih bomo kupce obvestili v najkrajšem možnem času.

Če ste prejeli pošiljko in po odpiranju paketa ugotovili da se dostavljeno blago po količini, vrsti izdelka ne ujema z naročilom ali če iz nekega razloga z izdelkom niste zadovoljni, imate pravico do reklamacije.

Pravice in obveznosti prodajalcev in kupcev glede reklamacij izdelkov predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Zakon o varstvu potrošnikov ne predvideva možnosti vračila naslednjega blaga:

blaga, ki je nagnjeno k poslabšanju kakovosti ali ima kratek rok trajanja

zapečatenega blaga, ki ga ni možno vrniti zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov in ki je odpečateno po dostavi

Kot naš Kupec nam zaradi uveljavljanja svojih pravic zaradi neskladnosti blaga s pogodbo kot tudi zaradi napačno obračunane cene in drugih pomanjkljivosti, lahko posredujete izjavo o reklamaciji na enega od naslednjih načinov:

S pošiljanjem e-pošte z naslovom PRITOŽBA na naš elektronski naslov: reklamacije@ringsport.rs

V izjavi o reklamaciji kupec mora navesti: svoje ime in priimek, naslov prebivališča, številko telefona, e-poštni naslov, številko računa, ceno kupljenega blaga, opis neskladnosti blaga, zahtevek kupca glede odpravljanja neskladnosti, datum, ko je kupec prevzel blago.

Prodajalec je potrošniku dolžan nemudoma, najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema reklamacije odgovoriti pisano ali v elektronski obliki, z izjavo o vloženi zahtevi, predlogom za njeno reševanje in rokom v katerem bo reklamacija rešena, rešitev reklamacije pa je možna le s predhodnim soglasjem potrošnika.

Prodajalec je dolžan ravnati v skladu z odločitvijo, predlogom in rokom za reševanje reklamacije, če je predhodno pridobil soglasje kupca. Zaradi tega bo Kupec svoje soglasje podal v najkrajšem možnem času od trenutka prejema odgovora Prodajalca na reklamacijo, da bi Prodajalec reklamacijo lahko rešil v zgoraj omenjenem zakonskem roku. Nepravočasno dajanje soglasja Kupca se šteje za enega izmed objektivnih razlogov, zaradi katerih Prodajalec v zakonskem roku ne more ugoditi zahtevi Kupca.

Če prodajalec iz objektivnih razlogov v dogovorjenem roku ne more ugoditi zahtevi Kupca, je dolžan Kupca obvestiti o podaljšanju roka za reševanje reklamacije in navesti rok, v katerem jo bo rešil kot tudi, da dobi njegovo soglasje, ki ga Kupec poda v najkrajšem možnem času. Podaljšanje roka za reševanje reklamacij je možno samo enkrat. Če se Kupec se strinja z zamenjavo za drugi ustrezni artikla, bo Kupcu vrnjen znesek kupnine.

Garancijo predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov