Pravo na odustanak

Prema Zakonu o zaštiti potrošača nastavno: Zakon, kupnja preko naše prodajne internetske stranice www.ringscooter.com drži se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustvrđuje pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizička osoba koja proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan. Prigodom odustanka, kupac može, ali ne mora navesti razloge zbog kojih odustaje.

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sljedeće robe:

  • robe koja je podložna pogoršanju kvalitete ili ima kratak rok trajanja
  • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Izjava o odustanku od ugovora ima pravni učinak od dana kada je poslana prodavatelju.

Predložak Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: reklamacije@ringsport.rs

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo povrata novca ili zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po primitku proizvoda, i nakon što se ustvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan proizvod vratiti bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao predložak za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prigodom povrata, robu je obvezno vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i neoštećenom, originalnom pakiranju.

Trošak transporta povrata robe pada na teret kupca.

Po primitku proizvoda, utvrdit će se je li proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neodgovarajućeg rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije odgovarajući, odnosno premašuje ono što je nužno kako bi se ustvrdila njegova narav, značajke i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost ili oštećenje proizvoda nastupilo krivnjom kupca, odbit će se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Procedura za povrat  sredstava

Prodavatelj je u obvezi kupcu bez odgode vratiti iznos koji je kupac platio po osnovi ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave o odustanku, a nakon primitka proizvoda.

Trošak vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ring Sport doo prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i pakiranju, uz prateći račun ili fakturu. Pod tim uvjetima, Ring Sport doo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode, u roku od 14 dana od dana primitka takvih proizvoda.

Ukoliko je udovoljeno naprijed navedenim uvjetima za povrat sredstava, poslat ćemo vam e-mail sa zamolbom da nam pošaljete broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren navedeni račun.

Kada dostavite potrebne podatke, poduzet ćemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na vaš tekući račun uplatila sredstva. Povrat sredstava se obavlja isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije mogućno slati novac po kuriru u gotovini.

Predložak o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje

Reklamacije

Prigodom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u nazočnosti kurira provjere svoj paket. Jako je bitno sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakiranju proizvoda, odmah prijaviti kuriru koji vam isporučuje robu.

Reklamacijski list preuzmite ovdje

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati primitak pošiljke ili zamolite kurira nek pričeka dok provjerite je li oštećenje na pakiranju dovelo i do oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite primitak pošiljke. U suprotnom, molimo kupce da nam pošalju e-mail pod nazivom REKLAMACIJA sa svojim podatcima (ime, prezime, telefon, broj narudžbe) na adresu reklamacije@ringsport.rs i navedu razlog zbog kojeg su odbili preuzeti paket. U najkraćem mogućnom roku obavijestit ćemo kupce o daljnjem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku, i nakon otvaranja paketa ustvrdili kako isporučena roba ne odgovara naručenoj, glede količine, vrste proizvoda ili ako iz nekog razloga niste zadovoljni proizvodom, imate pravo na reklamaciju.

Prava i obveze prodavatelja i kupaca glede reklamacije proizvoda, propisani su Zakonom o zaštiti potrošača.

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sljedeće robe:

robe koja je podložna pogoršanju kvalitete ili ima kratak rok trajanja

zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Kao naš Kupac, radi ostvarivanja svojih prava uslijed neusklađenosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno zaračunate cijene i drugih nedostataka, možete nam proslijediti izjavu o reklamaciji na jedan od sljedećih načina:

Slanjem elektroničkom poštom, pod nazivom REKLAMACIJA, na našu elektroničku (e-mail) adresu: reklamacije@ringsport.rs

U izjavi o reklamaciji, kupac treba navesti: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, broj računa, cijenu kupljene robe, opis neusklađenosti koju roba sadrži, zahtjev kupca glede otklanjanja neusklađenosti, datum kada je kupac robu primio.

Prodavatelj je u obvezi bez odgode, a nakasnije u roku od 8 dana od dana primitka reklamacije, pisanim ili elektroničkim putem odgovoriti potrošaču, s očitovanjem o podnesenom zahtjevu, prijedlogom za njegovo rješavanje i rokom u kojemu će reklamacija biti riješena, a rješenje reklamcije je mogućno samo uz prethodnu suglasnost potrošača.

Prodavatelj je u obvezi postupiti sukladno odluci, prijedlogu i roku za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju suglasnost dati u najkraćem mogućnom roku od trenutka primitka odgovora Prodavatelja na reklamaciju, kako bi Prodavatelj mogao riješiti reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Nepravodobno davanje suglasnosti Kupca smatrat će se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavatelj nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavatelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je o produljenju roka za rješavanje reklamacije obavijestiti Kupca i navesti  rok u kojemu će je riješiti, kao i dobiti njegovu suglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produljenje roka za rješavanje reklamacija mogućno je samo jedanput. Ukoliko Kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Garancija je propisana Zakonom o zaštiti potrošača